Welkom

Welkom op de website van Jacco en Suzana Lima zutphen. Jacco en Suzana werken als zendings echtpaar in Brazilië. De regio waar zij werken is in de Staat Mato Grosso dicht bij de grens met Bolivia.

 

Jacco en Suzana leven als zendelingen van giften. Ook het werk dat ze doen is afhankelijk van giften. Wil en kun jij hun helpen om hun werk te blijven doen maak dan een gift over naar:

 

Jacco en Suzana zijn een zendings echtpaar die zijn uitgezonden door de Cama Evangelische Gemeente Parousia. Ze werken in Brazilië in de staat Mato Grosso. Ze werken daar voor de STEF bijbelschool waar zij verschillende projecten hebben helpen ontwikkelen. De projecten zijn soms heel verschillend maar alles heeft uiteindelijk het zelfde doel. Het doel is te laten zien wie God is en wat Zijn plan voor het leven van de mensen daar in Mato Grosso. 

 

Wie zijn Jacco en Suzana

 

Jacco is Geboren en getogen in Gouda. Als kleinkind van de evangelist Jacob Klein Haneveld heeft hij van jongs af aan het evangelie en het belang van evangelisatie mee gekregen.

Op zijn 15de begon hij zich te interesseren voor de hip hop cultuur en vooral voor de dj’s. Vooral aangemoedigd door zijn broer Rik Zutphen begon hij zichzelf de kunst van het Dj’en aan te leren. Al snel begon hij op te treden met verschillende Nederlandse en internationale bands. 

In 2002 kwam er een team van skateboarders en breakdancers van jeugd met een opdracht naar Nederland voor een evangelisatie actie. Ze waren op zoek naar Dj’s en kwamen via via uiteindelijk bij Jacco uit. Na de tour in Nederland is er bij jacco een vlam gaan branden om als Dj het evangelie te brengen bij jongeren over de hele wereld. De volgende tien jaar heeft hij samen met GX International en GX Brazil precies dat gedaan.

Op dit moment werk hij samen met Suzana bij de Stef bijbelschool waar hij zich bezig houd met verschillende dingen zoals bijvoorbeeld de communicatie, het organiseren en coördineren van conferenties en andere events. Daarnaast blijft hij ook als Dj actief met de hip hop groep Atos 29 die als doel hebben de Hip Hop scene in de staat Mato Grosso te bereiken met het evangelie.

 

Suzana is geboren in Cuiaba in Brazilië. Ze is op verschillende plaatsen opgegroeid vanwege het zendingswerk van haar ouders. Ze hebben een in een aantal kleine boeren dorpjes aan de rand van de amazone kerkjes gesticht maar ook bijvoorbeeld hebben ze bij twee indianen stammen gewerkt. En waar ze werkte daar woonde ze ook. Suzana heeft hierdoor bijvoorbeeld 13 jaar lang bij de indianen aan de rand van de amazone gewerkt. 

In 2001 is ze aan de staats universiteit afgestudeerd als pedagoge. In 2005 is ze voor een taal cursus naar jeugd met een opdracht in Zuid Afrika gegaan. Verder heeft ze via de staat ook nog een aantal cursussen gevolgd die speciaal gericht zijn op het terug dringen van analfabetisme.

Op dit moment is ze als directrice verantwoordelijk voor al het werk van de Stef Bijbelschool.

 

Projecten Bijbelschool / cursussen

 

Jacco en Suzana werken zoals eerder gezegd bij een bijbelschool. Logischer wijs is daar natuurlijk een opleiding. Naast puur bijbelkennis wordt er ook gewerkt aan de persoonlijke relatie met God. Het idee is dat de persoonlijke relatie met God het fundament is voor het werk als voorganger, zendeling of werker. De meeste leerlingen zijn mensen die al zeer actief zijnen hun eigen kerk. Vaak hebben ze ook nog een fulltime baan. Om deze mensen toch de mogelijkheid te geven een bijbelschool te volgen zijn onze lessen op maandag en vrijdag avond. Daarnaast proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden zodat ook dat geen belemmering hoeft te zijn. 

 

Naast de theologie cursus zijn er ook plannen om een aantal andere praktische cursussen op te zetten voor bijvoorbeeld het kinderwerk.

 

180 graden

 

Jacco en Suzana zijn altijd al bezig geweest met kinderen en jongeren. Al heel lang was er een wens om op een of andere manier iets te doen voor de kinderen en jongeren uit de 7 kansarme wijken die om de bijbelschool heen liggen. Uiteindelijk is het in 2017 gelukt dit vorm te geven met het project 180 graden. 

Bij dit project worden kinderen uit de wijk uitgenodigd om ballet, breakdance of teken les te volgen op zaterdag ochtend. Tijdens de les is er altijd een korte overdenking en ook tijd voor gebed. We hebben veel kinderen zien veranderen.

Een van de jongeren hing veel rond jongens die zich bezig hielden met drughandel in de wijk. Hij heeft bij ons een tijdje breakdance les gehad. Op een gegeven moment kwam hij niet meer. Een paar weken later zagen we hem ineens weer. Niet bij het project maar bij de supermarkt als inpakker. Hij kwam ons trots vertellen dat hij nu een baan gevonden had en dat het project hem geholpen heeft de juiste keuzes te maken.

 

Indianen

 

Suzana heeft zelf met haar ouders 13 jaar lang bij de indianen gewoond. Haar ouders waren de eerste zendelingen daar. Later is het werk daar door anderen overgenomen. Het contact met de indianen is altijd gebleven. 

Een aantal jaren geleden zijn de indianen begonnen met een conferentie te organiseren om andere dorpen uit te nodigen en ze zo te kunnen bereiken met het evangelie. Wij helpen elk jaar op de conferentie met het kinderwerk.

Vanaf de eerste conferentie kwam eigenlijk meteen de vraag naar bijbels onderwijs voor de indianen daar. Ook Suzana’s vader en andere zendelingen die daar gewerkt hebben hadden dat op hun hart. Vanwegen de afstand van het indianen dorp naar de dichtstbijzijnde transculturele bijbelschool (600km) was dat alleen niet zo eenvoudig te realiseren.

Eind 2017 is de eerste bijbelschool bij de indianen begonnen. Er zijn op dit moment zo’n 80 leerlingen in twee verschillen reservaten met indianen uit 6 verschillende stammen. Het uiteindelijke doel is deze leerlingen voor te bereiden op het evangeliseren van andere indianen dorpen die voor niet indianen onbereikbaar zijn.naast deze bijbelscholen vangen Jacco en suzana ook Indiaanen op die voor medische behandeling naar de hoofdstad komen. vaak komt dan een groot deel van de familie mee.

vanaf 2022 is er ook een studentenhuis gerealiseerd waar indianen vanuit het binnenland naartoe kunnen komen om in de hoofdstad te studeren zodat ze die kennis mee terug kunnen nemen naar hun stam. het bied een veilige plek midden in de grote stad voor de indianen jongeren die vaak alleen een kleine hechte gemeenschap van een indianen dorp gewend zijn. 

 

Hip Hop

 

Jacco is al meer dan 25 jaar actief als DJ. In Nederland heeft hij met vele bands samengewerkt. In 2003 is hij gaan werken met een evangelisatie team van Jeugd met een Opdracht genaamd GX international. Met dit team is hij de hele wereld over geweest van Fiji tot de VS en van Norwegen tot Brazilië. Ook nu nog is hij actief als DJ bij een lokale rap groep Atos 29 genaamd (handelingen 29). De focus van deze groep is om de onbereikte jongeren uit de probleem rijke te bereiken.