Projecten

 

Bijbelschool / cursussen

Jacco en Suzana werken zoals eerder gezegd bij een bijbelschool. Logischerwijs is daar natuurlijk een opleiding. Naast puur Bijbelkennis wordt er ook gewerkt aan de persoonlijke relatie met God. Het idee is dat de persoonlijke relatie met God het fundament is voor het werk als voorganger, zendeling of werker. De meeste leerlingen zijn mensen die al zeer actief zijn in hun eigen kerk. Vaak hebben ze ook nog een fulltime baan. Om deze mensen toch de mogelijkheid te geven een bijbelschool te volgen zijn onze lessen op maandag- en vrijdagavond. Daarnaast proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden zodat ook dat geen belemmering hoeft te zijn.

Behalve de theologie cursus zijn er ook plannen om een aantal andere praktische cursussen op te zetten voor bijvoorbeeld het kinderwerk.

180 Graden

Jacco en Suzana zijn altijd al bezig geweest met kinderen en jongeren. Al heel lang was er een wens om op een of andere manier iets te doen voor de kinderen en jongeren uit de 7 kansarme wijken die om de bijbelschool heen liggen. Uiteindelijk is het in 2017 gelukt dit vorm te geven met het project “180 GRADEN”.
Bij dit project worden kinderen uit de wijk uitgenodigd om ballet-, breakdance- of tekenles te volgen op zaterdagochtend. Tijdens de les is er altijd een korte overdenking en ook tijd voor gebed. We hebben veel kinderen zien veranderen.
Een van de jongeren hing veel rond met jongens die zich bezighielden met drugshandel in de wijk. Hij heeft bij ons een tijdje breakdanceles gehad. Op een gegeven moment kwam hij niet meer. Een paar weken later zagen we hem ineens weer. Niet bij het project maar bij de supermarkt als inpakker. Hij kwam ons trots vertellen dat hij nu een baan gevonden had en dat het project hem geholpen heeft de juiste keuzes te maken.

Indianen

Suzana heeft zelf met haar ouders 13 jaar lang bij de indianen gewoond. Haar ouders waren de eerste zendelingen daar. Later is het werk daar door anderen overgenomen. Het contact met de indianen is altijd gebleven.
Een aantal jaren geleden zijn de indianen begonnen met een conferentie te organiseren om andere dorpen uit te nodigen en ze zo te kunnen bereiken met het evangelie. Wij helpen elk jaar op de conferentie met het kinderwerk.
Vanaf de eerste conferentie kwam eigenlijk meteen de vraag naar Bijbels onderwijs voor de indianen daar. Ook Suzana’s vader en andere zendelingen die daar gewerkt hebben, hadden dat op hun hart. Vanwege de afstand van het indianen dorp naar de dichtstbijzijnde transculturele bijbelschool (600km) was dat alleen niet zo eenvoudig te realiseren.
Eind 2017 hebben wij echter een samenwerking weten te realiseren met Christenzending Brazilië en hebben met hen samen een bijbelschool opgezet. Er zijn op dit moment zo’n 20 leerlingen. Het uiteindelijke doel is deze leerlingen voor te bereiden op het evangeliseren naar andere indianendorpen die voor niet-indianen onbereikbaar zijn.

Hip Hop

Jacco is al meer dan 25 jaar actief als DJ. In Nederland heeft hij met vele bands samengewerkt. In 2003 is hij gaan werken met een evangelisatieteam van Jeugd met een Opdracht genaamd GX International. Met dit team is hij de hele wereld over geweest van Fiji tot de VS en van Noorwegen tot Brazilië. Ook nu nog is hij actief als DJ bij een lokale rap groep Atos 29 genaamd (handelingen 29). De focus van deze groep is om de onbereikte jongeren uit de probleemwijken te bereiken.

Wilt u ons financieel ondersteunen dan kan dat via bankrekening nummer:
ABN-AMRO: NL31 ABNA 0507 3440 49
Postbank: NL61 INGB 0000 1629 49
beiden ten name van Cama Evangelische Gemeente Parousia Gouda.

onder vermelding van gift voor Brazilie.

Ons postadres:

Jacob Lima Zutphen

Turfmarkt 18, Gouda, Nederland

Gouda, ZH 2801 HA

Netherlands