12,5 jaar

12,5 jaar

12,5 jaar De voedselpakketten blijven nog steeds nodig. Veel bedrijven zijn wel weer aan de gang maar vaak met minimale bezetting. View this email in your browser Voedselpakketten blijven nodig Er is weer een hoop gebeurd de afgelopen maand. Wat betreft de pandemie...