Indianen verhalen!!Hieronder een Video update over de speeltuin en daarna de nieuwsbrief over ons nieuwe project bij de indianen!!

View this email in your browser

Indianenverhalen

Het is bijna zover, komende maandag vertrekken we voor een week naar het indianendorp.
Deze keer niet voor de conferentie maar om het startschot te geven voor een bijbelschool voor de indianen. Het is een idee dat al meer dan 15 jaar leeft. In die tijd zijn er verschillende pogingen geweest iets op te zetten, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Afgelopen November tijdens de conferentie heeft Suzana in een gesprek met Pastor Edgar Brinskens het onderwerp weer boven water gehaald. Edgar Brinskens is de zoon van de Nederlandse zendelingen Guus en Jannie Brinskens die hier jarenlang het werk rond de indianen heeft gecoördineerd. Samen met de ouders van Suzana zijn zij de pioniers van het werk bij deze indianen. Die passie is duidelijk ook bij de kinderen terecht gekomen. 
Na de conferentie ging het eigenlijk heel snel. In December was Edgar samen met zijn vrouw Thereza hier bij ons bij de bijbelschool om een cursus samen te stellen. Heel wat uren zijn besteed aan het aanpassen van materiaal aan de cultuur en gebruiken van de indianen. Verder is de scholing van de indianen ook niet hetzelfde als bij mensen hier uit de stad. Ook daar moet rekening mee gehouden worden. Er zijn zelfs indianen die niet zelf kunnen lezen en schrijven maar wel de bijbelschool willen volgen. Hoe los je dat op? Gelukkig hebben we twee pedagogen met veel ervaring en vooral ook enorm veel kennis van de indianencultuur. Suzana en haar moeder hebben zich wat dat betreft behoorlijk uit kunnen leven.

De bijbelschool begint dus maandag. Elke maand is er dan een week les. Elke week hebben ze dan twee vakken en  de weken er tussenin krijgen ze opdrachten mee naar huis. Vanuit de bijbelschool geven er een aantal mensen les en verder zijn er mensen uit de iets directere omgeving die ook les zullen geven.  Nou ja directe omgeving is nog 300 kilometer. Wij moeten ongeveer het dubbele rijden, zo’n 600 kilometer.  Het laatste stuk weer lekker onverhard. Deze keer zullen we een kortere weg nemen. Die is ietsje uitdagender maar scheelt wel weer een hoop kilometers.

Gebedspunten zijn er zeker.
Een van de zendelingen is afgereisd naar een indianendorp waar al heel lang de vraag was naar een bijbelschool. Dit dorp heeft, op het moment dat een aantal indianen zich bekeerden, enorm last gehad van occulte uitingen. Teveel om allemaal te vertellen, maar Suzana vertelde dat de ene indiaan na de ander bezeten op de grond viel. Op het moment zijn er een aantal indianen die zich bekeerd hebben. We hopen dat een aantal van hen ook naar de bijbelschool komt zodat zij de rest van het dorp kunnen bereiken.
Een van de grote uitdagingen ligt op het vlak van het overbrengen van het de lesstof. De lessen zijn tweetalig. Er is dus altijd een vertaler bij. Sommige verwoordingen zijn moeilijk over te brengen in een andere taal en helemaal een taal zoals die van deze indianen. Zoals eerder gezegd zijn er een aantal indianen die niet lezen of schrijven. Ook dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Deze eerste week gaan wij onder andere ook mee om te kijken hoe dit gaat. Op deze manier kunnen we als het nodig is ter plekke problemen oplossen en eventueel materiaal aanpassen.

Zion en Elijah gaan ook mee. Ze zijn net begonnen op een nieuwe school. In overleg met de school mogen ze deze week gewoon mee. De misgelopen lessen kunnen ze daarna met hulp van de leraressen inhalen. Heel bijzonder dat ze dit zo ondersteunen.
Verder is het voor de jongens een enorme cultuurschok natuurlijk. Normaal gesproken gaan we twee nachtjes maar nu gaan we op maandag weg en zijn we zondag avond (of nacht) pas terug. Dat is best spannend voor ze en graag dus ook gebed voor de jongens
Nou wij kunnen in ieder geval niet wachten om te zien wat voor moois God daar gaat doen. We hopen dat de bijbelschool de start is van iets veel groters. We hopen uiteindelijk dat deze indianen de andere indianen in deze regio ook zullen bereiken met het evangelie!! Dat zou toch fantastisch zijn.

Gods Zegen Jacco Lima Zutphen

Wilt u ons financieel ondersteunen dan kan dat via bankrekening nummer:
ABN-AMRO: NL31 ABNA 0507 3440 49 
Postbank: NL61 INGB 0000 1629 49
beiden ten name van Cama Evangelische Gemeente Parousia Gouda.
onder vermelding van gift voor Brazilie.

Copyright © 2018 jacob lima zutphen, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by MailChimp

Powered by WPeMatico